RollerForks nadstavec

RollerForks nadstavec manipuluje so Slip Sheety

RollerForks nadstavec manipuluje so Slip Sheet paletami

Systém RollerForks® sa skladá zo špeciálnej nosnej vidlice. Vo vnútri vidlice sú dve vrstvy valčekov, jedna na druhej, ktoré sa navzájom poháňajú, keď sa vidlice pohybujú po podlahe. Základný princíp spočíva v tom, že sa horné válce sa otáčajú presne rovnakou rýchlosťou, ale v opačnom smere ako dolné valčeky, ktoré sú v kontakte s podlahou a teda možno ľahko naložiť tovar umiestnený na Slip Sheet paletách. RollerForks nadstavec nepotrebuje žiadne hydraulické prepojenie s manipulačným zariadením, tak ako Push Pull nadstavec. Výhodou RollerForks nadstavca je cena, rýchla manipulácia a efektivita. Nevýhodou RollerForks nadstavca je, že prestáva dokonale fungovať na mäkkých plochách, tento problém nastáva, keď je nutné náklad stohovať v dvoch radoch.

Cenník Slip Sheet

RollerForks nadstavec a princíp jeho použitia

1) 1) V prípade, že spodné valčeky robia pohyb vpred(modré), horné valčeky robia pohyb vzad(červené). Žltá vrstva symbolizuje Slip Sheet paletu.

2) Keď sa RollerForks® zdvihnú zo zeme, valčeky automaticky zapadnú do seba a bremeno dosadne na vidlice (červenou).

Cenník Slip Sheet

RollerForks nadstavec - Slovensko

RollerForks nadstavec distribuuje spoločnosť ČEMAT Trading spol s.r.o. Výrobky, ktoré ČEMAT dodáva na český a slovenský trh pochádzajú zo spoločnosti Meijer (MSE Forks). Táto spoločnosť ponúka nadstavce pre bezpaletovú manipuláciu najvyššej kvality. Spoločnosť ČEMAT zastupuje spoločnosť MSE Forks, ktorá ponúka klasický Push Pull nadstavec, hybridný Push Pull nadstavec s RollerForks vidlami, kedy vidlice Push Pull nadstavca sú doplnené o valčekovitý systém RollerForks, ktorý zefektívňuje a urýchľuje nakládku. Push Pull nadstavec sa na Slovensku nevyrába, iba je dovážaný zo zahraničných firiem.

Cenník Slip Sheet