O společnosti Sopack s.r.o.

Působíme v Česku, Slovensku a Polsku

Společnosť Sopack s.r.o.

Sopack s.r.o. je inovatívna spoločnosť v obore manipulácie s paletovou jednotkou a tovarom. Spoločnosť Sopack s.r.o. sa ako jediná firma na českom, slovenskom a poľskom trhu zoberá tzv. bezpaletovou manipuláciou. Sopack s.r.o. ponúka portfólio inovatívnych produktov. Medzi hlavné produkty patrí Slip Sheet podložka, Papierová paleta a protišmyková preložka. Spoločnosť Sopack s.r.o. sa zameriava na úsporu fixných nákladov v transporte tovaru.

Poslanie spoločnosti Sopack s.r.o.

Naša Misia

Naše výkony opierame o proaktívny prístup k potrebám našich klientov. Naša misia je presvedčiť klientov o výhodách Slip Sheet bezpaletovej technológie v praxi.

Naše Vízie

Chceme prispieť k rozvoju ekologických technológií v transporte tovaru. Chceme znížiť zaťaženie našich ciest a lesov pomocou implementácie bezpaletovej technológie do viacerých spoločností v Európe.

Naše Ciele

Vyrábať, vyvíjať a dodávať Slip Sheet, papierové palety a protišmykové preložky s najvyššou kvalitou a prijateľnou ekonomickou záťažou pre Vašu spokojnosť.

Partneři společnosti Sopack s.r.o.

Spoločnosť Sopack s.r.o. za dobu svojej existencie nadviazala významné partnerské vzťahy najmä so spoločnosťou ČEMAT, Eltete TPM a Endupack

ČEMAT s.r.o.

So spoločnosťou ČEMAT spolupracuje v oblasti bezpaletovej technológie. ČEMAT je distribútorom manipulačných nadstavcov Push-Pull a RolkerForks. Spoločnosť ČEMAT je naším významným partnerom na Českom a Slovenskom trhu.

Eltete TPM Ltd

Spoločnosť ELTE TPM je našim výhradným partnerom v oblasti Slip Sheet podložiek a papierových paliet. So spoločnosťou ELTE TPM spolupracujeme na edukačnom projekte Slip Sheet ELTE na podporu bezpaletovej manipulácie v Európe.

Endupack S.A.

Spoločnosť Endupack S.A. je naším významným partnerom v oblasti protišmykových preložiek.